Plzeň masáže
Jarka - Marie Hlavsová

foto masáže Jarka Marie Hlavsová

Mobilizační techniky ...Měkké a mobilizační techniky nebo mobilizace kloubů - to vše jsou označení pro postupné zvyšování pohybu v kloubu. Provádíme je jemnými opakovanými pohyby na hranici možného pohybu, tedy těsně před dosažením předpětí v kloubu. Při opakování pohybu se nevracíme do středního nebo výchozího postavení, ale pokračujeme v dosažené hranici pohybu. Během mobilizace cítíme, jak se pohyb uvolňuje a blokáda se buď zmenší, nebo při lehké blokádě zcela vymizí. Při mobilizační terapii se navrací hybnost periferních kloubů a páteře technikou do správného postavení.
Tuto techniku provádím zdarma v rámci sportovních a rekondičních masáží.

Indikace:
• Nejčasteji se používá u funkčních kloubních blokád, které jsou bolestivé, omezují pohyb. Cílem ošetření je uvolnění pohybového segmentu, obnova vůle kloubů, ale i úprava svalového napětí a ošetření tzv. spouštěcích bodů (což jsou v podstatě malé svalové uzlíky, který se mohou vytvořit, v kterémkoliv svalu těla.)

Cena za mobilizační techniky:

40 min

350,- Kč